در نظام بهداشت و سلامت کشور عزیزمان، ایران، انجام آزمایشات شنوایی، تجویز و تنظیم سمعک ها و دستگاههای کمک شنوایی دیگر و همچنین اجرای برنامه های توان بخشی شنوایی بر عهده کارشناسان محترم شنوایی شناس می باشد.

جهت یافتن نزدیک ترین مرکز ارزیابی شنوایی که قادر به ارائه محصولات فوناک باشد، با تلفن 06 07 53 88 در تهران تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر برای ما ایمیل بفرستید.

    تلفن ها: 15- 88532213 و 88530706

    همچنین دفتر ارزیابی شنوایی آشنا دفتر مرکزی ارایه خدمات به مصرف کنندگان است. جهت هماهنگی و تععین وقت با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

    7 الی 88522485