مصرف كنندگان گرامی

فایل فوق حاوی قیمت «خام» سمعک بر مبنای آخرین قیمت گذاری (۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲) در تارنمای اداره کل تجهیزات پزشکی است. لطفا دقت فرمایید که این قیمت شامل خدمات شنوایی شناسی از جمله تشخیص، قالبگیری، تجویز و تنظیم سمعک نمی باشد. ضمنا شما عزیزان می توانید در صورت نیاز و به صورت اختیاری، پکیج نگهداری سمعک را نیز با پرداخت هزینه دریافت نمایید.