Phonak Audéo Paradise

جدیدترین نسل سمعکی که توسط فوناک معرفی شده، نسل Paradise است. نتیجه استفاده از این سمعک ها، تجربه بی نظیر شنیدن اصوات برای کاربر است.

در سمعک های Audéo Paradise که مدل RIC این نسل هستند، فوناک با به کارگیری چیپ پردازشی دوحافظه ای PRISM، شنیدن صداها را لذت بخش تر از قبل کرده و امکانات اتصال این سمعک ها را افزایش داده است.

از دیگر ویژگی های این سمعک، ارتقای فرمول تجویزی Adaptive Phonak Digital به APD 2.0 است. این فرمول به واسطه الگوریتم های جدید و محاسبات پیشرفته، پژواک صدای دریافت شده توسط کاربر را کاهش می دهد و باعث کاهش تلاش شنیداری فرد در محیط های پر سروصدا می شود.

برنامه Autosense OS 4.0 هم در این سمعک ها وجود دارد تا با قابلیت افزایش صدای گفتاری در محیط آرام و حذف پویای نویز، درک گفتار برای کاربر سمعک راحت تر از همیشه باشد.

سمعک های نسل Paradise بدون واسطه به دستگاه های بلوتوثی متصل می شوند. قابلیت جفت شدن با هشت دستگاه و اتصال همزمان به دو تلفن همراه در این سمعک ها وجود دارد.

Audéo Paradise در چهار سطح عملکردی (30، 50، 70، 90) و در چهار مدل مختلف از قبیل مدل های شارژی معرفی شده است.