Phonak Naída Marvel

فوناک با معرفی Naída  Marvel برای اولین بار قابلیت اتصال بلوتوثی را در سمعک های پرقدرت معرفی کرد. فلسفه طراحی Naída  Marvel تجربه شنیدن صداهای شفاف و باکیفیت برای افراد با کم شنوایی شدید تا عمیق است که به واسطه تکنولوژی های مدرن به کار رفته در این سمعک ها صورت می گیرد.

پس از سال ها مطالعه، فوناک با استفاده از هوش مصنوعی این امکان را فراهم کرده که سمعک بتواند محیط های شنیداری مختلف را تشخیص دهد و تنظیمات خود را مطابق با شرایط محیط تغییر دهد. با استفاده از برنامه AutoSense OS، فوناک توانسته تراکم سمعک را با توجه به محیط شنیداری تغییر دهد. به طوری که در محیط های پر سروصدا با کندتر کردن عملکرد تراکمی سمعک، تلاش شنیداری فرد را کاهش دهد.

یکی دیگر از ویژگی های این سمعک ها، طبقه بندی نوع محرک ورودی در حالت استریم صوت است. بنابراین میزان تقویت سمعک بسته به این که صدای ورودی از دستگاه بلوتوثی گفتار یا موسیقی باشد متفاوت خواهد بود.

تکنولوژی Binaural VoiceStream طبق اصل مزیت دوگوشی عمل می کند و با انتقال دوطرفه صدا بین دو سمعک، این امکان را به وجود می آورد که کاربر از مزایای شنیدن با دو گوش به خصوص در محیط های پر سروصدا و یا هنگام صحبت با تلفن بهره مند شود.

در Naída  Marvel از SoundRecover 2 استفاده شده تا صداهای فرکانس زیر هم برای کاربر قابل شنیدن باشد و به این وسیله درک گفتار را افزایش دهد.

این سمعک در دنیا تنها در یک مدل با قدرت SP و در چهار سطح عملکردی (30, 50, 70, 90) معرفی شده است.