Phonak Virto B

سمعک های داخل گوشی در نسل پردازشی Belong ، سمعک های Phonak Virto B نام دارند. این محصول اولین سمعک دنیاست که با استفاده از کالیبراسیون بیومتریک، اطلاعات آناتومی گوش و نیازهای شنوایی را در کیفیت صدای خود لحاظ می کند.

نرم افزار مدلینگ اختصاصی سمعک های فوناک، مشخصات منحصر به فرد آناتومی گوش فرد را اندازه گیری و تحلیل می کند. این ابزار با تشخیص بیش از 1600 نقطه اطلاعات بیومتریک، تنظیمات کالیبراسیون هر سمعک Virto B را به طور خاص محاسبه می نماید.

Virto B ها سیستم عملکردی ویژه ای دارند که AutoSense OS نام دارد. این سیستم هر 0/4 ثانیه اصوات پیرامون فرد را آنالیز می کند و می تواند تشخیص دهد محیط صوتی چه مشخصاتی دارد؛ مثلا یک رستوران پر سروصدا، داخل ماشین، در سالن کنسرت یا در اتاق دنج منزل.