Phonak Audéo B

نسل Belong تکمیل ترین نسل سمعک های حال حاضر فوناک در ایران است و Audéo B محصول RIC این مجموعه است. رسیور این نوع سمعک ها در کانال گوش قرار می گیرند و مابقی اجزا در قالب یک سمعک بسیار ظریف، پشت لاله گوش پنهان می شود. مدل های مختلف این سمعک را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید. مدل R یا Rechargeable آن فقط در سطوح عملکردی 50 به بالا وجود دارد.
Audéo B ها هم مثل دیگر محصولات این نسل در چهار سطح قیمتی و کیفیتی مختلف (90-70-50-30) ارائه می شوند.

برخی ویژگی های سمعک های Audéo B عبارتند از:

  • برنامه اتوماتیک AutoSense OS
  • مهار فیدبک از طریق WhistleBlock
  • SoundRecover 2
  • ارتباطات بی سیم و بلوتوثی با واسطه
  • ارتباطات دوگوشی