امکانات خاص برای کودکان

کودکان، بزرگسالانی در اندازه کوچک نیستند

شنوایی یکی از حواس ارزشمند هر کودک است که زمینه ساز رشد زبان و مهارت های ارتباطی می باشد و وجود کم شنوایی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کودک و آینده او وارد آورد. به همین جهت بیش از چهل سال است که فوناک خود را به ارائه پیشرفته ترین تکنولوژی ها برای کودکان، متعهد کرده است. در این راستا همواره فوناک محصولات خاص و نوآوری هایی برای کودکان داشته است.

  • SoundRecover 2 – تراکم غیر خطی فرکانسی فوناک اکنون با فرمولی جدید و داشتن دو فرکانس قطع (cut off frequency) تطبیق پذیری بیشتری با سیگنالهای صوتی محیط داشته و رفتار متفاوتی برای درجات مختلف کم شنوایی خواهد داشت
  • Mini Hook– این نوع از هوک ها انحنای بیشتری دارند تا بهتر بر روی گوش های کوچک کودکان قرار گیرند و احتمال سوت زدن سمعک را کاهش دهند.
  • قفل در باتری – این ابزار از دسترسی کودک به محفظه باتری جلوگیری می کند تا کودک نتواند در باتری سمعک را باز کند. چراکه باتری ها به دلیل وجود سرب در آنها، سمی هستند.
  • مقاومت به آب و رطوبت – یک ویژگی بسیار مفید برای سمعک کودکان، مقاومت نسبت به آب و رطوبت است. چراکه کودکان هنوز درک کامل و درستی از مراقبت از سمعک ندارند. در سمعک های پشت گوشی فوناک، شاخص IP که نشان دهنده میزان مقاوت به آب و گردو غبار می باشد، 68 است و نشان می دهد این سمعک ها مواجهه با آب را تا 60 دقیقه و تا یک متری آب تحمل می کنند.

امکان استفاده از ویژگی های فوق الذکر در تمام سمعک های پشت گوشی فوناک وجود دارد اما مواردی مثل قفل در باتری یا مینی هوک، به صورت پیش فرض روی سمعک ها وجود ندارد و باید سفارش داده شوند.

کیف کودک در بردارنده تستر باتری، دمنده هوا، گیره نگهدارنده، قرص رطوبت گیر و عکس برگردان های رنگی و همچنین بند نگهدارنده سمعک نیز ابزارهایی هستند که فوناک برای مراقبت و نگهداری از سمعک کودکان ارایه کرده است.