Phonak Virto Q
در نسل Quest یعنی محصولات سال 2014 فوناک، کلیه مدل های  داخل گوشی Phonak Virto Q  نامیده می شوند و در اندازه های مختلف با قدرت های مختلف و در پوسته ای ساخته شده از قالب گوش مصرف کننده ارائه می شوند. امکان انتخاب رسیورهای متفاوت برای سمعک های داخل گوشی این گروه، فوناک را قادر می سازد که کوچکترین سمعک های داخل گوشی ممکن را عرضه کند.تمامی سمعک های نسل Phonak Quest در چهار سطح قیمتی-کیفیتی مختلف ارائه شده اند که با پسوند یک شماره (30- 50 – 70 – 90) در نام آنها مشخص می شوند و هریک امکانات و ویژگی های خاص خود را دارا هستند. فوناک با معرفی این نسل پردازشی، امکانات و قابلیت هایی را معرفی کرده است که بر اساس تکنولوژی Binaural Voice Streaming   کار می کنند و برای بهره مندی از آنها بایستی فرد به صورت دو گوشی از سمعک استفاده کند. برخی از این قابلیت های جالب و به روز این محصولات عبارتند از:

Speech in Wind
این مدار ویژه، قابلیتی است برای غلبه بر صدای باد در میکروفن های سمعک. خلاصه عملکرد Speech in Wind به زبان ساده به این شرح است: ابتدا نویز باد در سمعک ها شناسایی می شود. سپس در نتیجه پردازش پیشرفته دو گوشی سمعک ها، سمعکی که سیگنال بهتری دریافت می کند شناسایی شده و سیگنال واضح تر به سمعک گوش مقابل نیز ارسال می شود
از آنجا که فرکانسهای بالای 1500 هرتز دست نخورده باقی می مانند، وضوح گفتار بهتری تامین می شود. در حالی که نشانه های فضایی صوت که برای جهت یابی مورد نیاز است، حفظ می شوند.

auto StereoZoom
در شرایطی که نویز محیط بسیار زیاد است و منابعی در روبه رو نیز تولید نویز می کنند، به یک دایرکشنالیتی (سیستم جهت داری میکروفن ها) با زاویه بسته تر نیاز داریم. StereoZoom قابلیتی است که از طریق پردازش دو گوشی و ایجاد یک شبکه چهار میکروفنی، این نیاز را برآورده می کند. اینک با Quest این ویژگی بی نظیر به صورت اتوماتیک در آمده و به عنوان بخشی از SoundFlow (برنامه اتوماتیک سمعک) به کاربر کمک می کند تا بتواند در شرایط نویزی، تعامل آزادانه ای با محیط داشته باشد.

DuoPhone
مطلوب ترین حالت درک گفتار در هنگام مکالمه، در حالت دو گوشی اتفاق می افتد. با بهره گیری از DuoPhone به محض نزدیک شدن گوشی تلفن به سمعک، سیگنال دریافتی به طور همزمان به گوش دیگر نیز منتقل شده و صدای گوینده در هر دو گوش شنیده می شود. در این هنگام بهره میکروفن سمعک مقابل کاهش می یابد تا اصوات محیطی کمتری دریافت شده و نسبت سیگنال به نویز افزایش یابد.