در طول دهه های ارائه دستگاههای ارتباطی و کمک شنوایی به بازار، فوناک همواره کوچکترین و پیشرفته ترین سیستم های موجود را عرضه کرده است. سیستم هایی که در آن ها خلاقیت و نوآوری با تکنولوژی های مدرن روز در هم آمیخته و تنوعی را فراهم آورده است که پاسخگوی کلیه سلایق و نیازهای مخاطبین باشد .

از دهه 60 میلادی که اولین سیستم های FM به کار گرفته شدند، فوناک همواره متنوع تریم گروه محجصولات را ارائه کرده است تا جایی که امروز اساس کار سیستم های ارتباط بی سیم را به کلی متحول کرده و به جای استفاده از سیگنال اف ام، سیگنالی با فرکانس 4/2 گیگا هرتز یا Roger را به کار گرفته است تا کیفیت صدای دریافتی را به حداکثر ممکن برساند.


در سال 1968   اولین سیستم اف ام جیبی
در سال 1996   اولین گیرنده اف ام مینیاتوری (ML3)
در سال 2000   اولین گیرنده اف ام عمومی (MLx)
در سال 2003   اولین گیرنده اف ام مینیاتوری چند فرکانسی (MLxS)
در سال 2007   اولین محصولات اف ام پویا یا دینامیک
در سال 2008   اولین گیرنده اف ام دینامیک برای افراد با شنوایی نرمال (iSense)
در سال 2013    جایگزین کردن تکنولوژی اف ام با Roger