Phonak Bolero B

در نسل Belong به سمعک های پشت گوشیBolero B  گفته می شود که با ظاهری بسیار ظریف و مقاوم به آب و رطوبت طراحی شده اند. این محصولات مواجهه با آب را تا یک ساعت تحمل می کنند. این سمعک ها در چهار سطح قیمتی-کیفیتی مختلف (30-50-70-90) عرضه می شوند.

Boleroها چهار مدل قدرتی مختلف دارند و علاوه بر ویژگی های تکنولوژیکی نسل های پیشین، قابلیت هایی مثل AutoSense OS جدید و SoundRecover2 را نیز دارند.

مدلی که پسوند R دارد مدل قابل شارژ این گروه است که از سطح عملکردی 50 به بالا ارائه می شود.

مدل های پشت گوشی به راحتی می توانند با تبدیل هوک به Slim Tube به صورت باز فیت شوند.