Phonak Virto B Titanium
Virto B-Titanium کوچکترین سمعک داخل گوشی در تاریخ فوناک است. پوسته این سمعک از جنس تیتانیوم ساخته می شود. تیتانیوم ماده ای است که به سبب استحکام و وزن کم، در تولید ابزارهای پزشکی، خودروهای سطح بالا و برخی ابزارهای ورزشی high-Tech مورد استفاده قرار می گیرد.
پوسته سمعک تیتانیومی، می تواند با ضخامتی نصف پوسته های مرسوم، مقاومتی 15 برابر بیشتر داشته باشد.
ضخامت نازک پوسته این سمعک همراه با قطعات الکترونیکی مینیاتوری، باعث شده است Virto B-Titanium از IIC های مرسوم نیز 26% کوچکتر و ظریف تر شود


Virto B Titanium فقط در سطوح عملکردی 70 و 90 عرضه می شود و به جهت کمتر دیده شدندر گوش، فقط صفحه مشکی دارد.