Phonak Naída S
از سال 2007 که فوناک اولین سمعک های Naida با مدار تراکم فرکانسی SoundRecover را معرفی کرد، این نام برای افراد مبتلا به کم شنوایی شدید تا عمیق نامی آشنا بوده است. Naida S ها سمعک های فوق قوی متعلق به نسل پردازشی Spice+ هستند که در دو مدل قدرتی SP و UP عرضه می شوند. سطوح عملکردی یا قیمتی این نسل هک چهار گروه بوده که با اعداد رومی در پسوند نام آنها مشخص می شده است (I-III-V-IX)
اما با توجه به ورود نسل های Quest و Venture و ارائه مدل های بالاتر سطوح بالاتر این نسل Spice+ حذف شده اند و فقط Naida S I با توجه به قدرت بالا و قیمت مناسب آن همچنان طرفداران خاص خود را دارد.


از ویژگی های Naida S I به موارد زیر می توان اشاره کرده:

تراکم غیر خطی فرکانسی SoundRecover

چهار کاناله

مدار حذف فیدبک پیشرفته WhistleBlock

مدار حذف نویز

جهت داری میکروفن ها