Phonak Dalia
Phonak Dalia


خانواده Phonak Dalia سمعک های طبقه Basic یا پایه و متعلق به نسل پردازشی Spice+ هستند که دارای مدل های مختلف  داخل گوشی و پشت گوشی می باشند. قابلیت های سمعک های این خانوتده عبارتند از:


•    پردازش سیگنال در 4 کانال حقیقی
•    دارای 4 برنامه دستی
•    پیشرفته ترین مدار حذف نویز به نام NoiseBlock
•    دارای SoundRecover یا تراکم غیر خطی فرکانسی
•    جهت داری تطبیقی میکروفنها از نوع UltraZoom
•    پیشرفته ترین تکنولوژی حذیف فیدبک یا سوت سمعک
•    سازگار با سیستم FM
•    سازگار با موبایل
•    دارای حافظه برای ثبت اطلاعات استفاده از سمعک