محصولات ضد آب
محصولات مقاوم به آب و رطوبت

گروهی از سمعک های پشت گوشی فوناک نسبت به آب و رطوبت مقاومند و انتخاب سمعکی از این گروه به خصوص برای کودکان می تواند انتخاب مناسبی باشد.
در نسل Venture و Belong که جدیدترین نسل تکنولوژیکی محصولات فوناک هستند، کلیه سمعک های پشت گوشی اعم از انواع Bolero  و Naida و Sky، دارای IP68 هستند که بالاترین ضریب مقاومت در مقابل آب است. IP68 به معنای یک ساعت مقاومت نسبت به آب تا عمق یک متری می باشد

در نسل Quest که محصولات 2014 فوناک هستند Bolero هایی که پسوند M13 دارند و کلیه Naida Q ها دارای IP67 هستند که مقاومت نیم ساعته سمعک را تا عمق یک متری آب تامین می کند
.
سمعک Naida S I که یکی از معدود باقی مانده های نسل Spice+ است، IP54 دارد که باعث خواهد شد که سمعک نسبت به پاشیده شدن آب به آن و یا تماس دست خیس مقاومت داشته باشد.

ره آورد این نوع از سمعک ها که می توانند برای کم شنوایی ملایم تا نسبتا شدید مورد استفاده قرار گیرند، راحتی و اطمینان خاطر در مواجهه با شرایط غیر قابل پیش بینی زندگی روزمره برای افراد کم شنوا خواهد بود.