کلیه سمعک های فوناک (به استثناء OK ) در ایران دارای دو سال گارانتی هستند که یک سال آن بین المللی است. FM و لوازم جانبی ارتباطی نیز یک سال گارانتی دارند.

توجه داشته باشید چنانچه سمعک به واسطه شکستگی یا نفوذ آب یا دیگر مایعات دچار اشکال شده باشد، ممکن است توسط لابراتوار فوناک قابل تعمیر باشد، اما شامل گارانتی نخواهد بود.

لطفا چنانچه سمعک شما دچار اشکالی شد، از دست کاری آن جدا بپرهیزید و آن را به کارشناس شنوایی خود تحویل دهید. برخی از اشکالاتی که برای سمعک اتفاق می افتد، توسط کارشناس و به صورت سر پایی قابل رفع هستند. چنانچه ایراد سمعک شما قابل رفع نباشد کارشناس شنوایی شما آن را به لابراتوار فوناک ارسال خواهد کرد.