آگاهی از قیمت محصولات
بدینوسیله به اطلاع می رساند، لیست قیمت محصولات فوناک در دست تهیه است. لطفا تا اطلاع ثانوی، قیمت محصولات را از کارشناسان شنوایی شناسی در دفاتر ارزیابی شنوایی معتبر استعلام فرمایید. در صورت تمایل می توانید، جهت تایید دفاتر مجاز ارائه کننده محصولات با ما تماس حاصل نمایید.
تاريخ تنظيم: شنبه 29 مهر ماه 1391